T.T.Tính

Khi được cấp visa đi Nhật tôi cũng mừng như lúc được báo trúng tuyển sau khi phỏng vấn. Bây giờ tôi đang học lớp đặc biệt dành cho HS chuẩn bị xuất cảnh. Giờ học có Chorei (họp phổ biến công việc đầu ngày), đóng vai như trong xưởng để tập hội thoại, có lẽ giống giờ Luyện tập hơn là giờ học. Tôi sẽ cố gắng học tốt, giữ sức khỏe tốt cho đến ngày đi Nhật.

T.T.Tính

Gia công cơ khí