C.V.Huy

Tôi được bạn là thực tập sinh (TTS) giới thiệu về chương trình TTS nên đã ứng tuyển vào ESUHAI. Phải thi nhiều môn và phỏng vấn làm tôi khá hồi hộp. Khi có thông báo trúng tuyển tôi rất mừng vì mình đã tiến được bước đầu tiên. Tôi thấy yên tâm vì ESUHAI sẽ hỗ trợ TTS cả công việc trong tương lai sau khi về nước.

C.V.Huy

Gia công cơ khí