L.H.Sang

Dù tiếng Nhật khó do ngữ pháp khác tiếng Việt lại nhiều chữ Hán nhưng giờ học rất thú vị. Chúng tôi học cả tiếng Nhật lẫn tác phong, cách suy nghĩ của người Nhật,...Qua các giờ ODEN tôi đã suy nghĩ nhiều về việc mình sang Nhật làm gì, làm thế nào để áp dụng kinh nghiệm học được sau khi về nước,...để có cơ hội làm việc tốt hơn sau khi về lại Việt Nam.

L.H.Sang

Hàn bán tự động