L.T.Huệ

Hôm phỏng vấn tôi đã cố gắng để trả lời câu hỏi của giám đốc bằng tiếng Nhật nhưng run quá nên không nói một cách trôi chảy được. Tôi hồi hộp suốt cho đến khi có kết quả. Khi nghe thông báo mình được chọn tôi vui mừng vô cùng. Vậy là tôi sắp được sang Nhật rồi! Tôi sẽ cố gắng học tiếng Nhật và từ chuyên môn cho thật vững.

L.T.Huệ

Lắp ráp điện tử