Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản có Chủ tịch mới

Thứ Hai, 07/05/2018 21:19 (GMT+7)

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản vừa tiến hành đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2020 tại Tokyo.

Đại hội nhiệm kỳ 2 của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã bầu ông Vũ Hoàng Đức, một doanh nhân thành đạt tại Nhật Bản làm Chủ tịch và 9 ủy viên trong Ban Chấp hành, với 3 mục tiêu chính là tổ chức tập hợp, đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản; là đầu mối thúc đẩy kinh tế Nhật - Việt; cung cấp thông tin, tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp Việt muốn làm ăn tại Nhật và ngược lại.

Một điểm mới trong nhiệm kỳ 2 của Hiệp hội là kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang có ý định đầu tư vào Việt Nam tham gia Hội với tư cách thành viên liên kết, thành viên danh dự.

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập vào ngày 2/9/2013 với 55 thành viên chính thức. Hiệp hội đã thành lập trang điện tử và đặt văn phòng tại Tokyo, là hỗ trợ và trao đổi giữa các Hội viên, cũng như doanh nghiệp trong nước.

Theo VTV