Niềm tin kinh doanh ở Nhật Bản tăng

Thứ Năm, 15/12/2016 17:30 (GMT+7)

Hôm nay, Ngân hàng Nhật Bản, tức ngân hàng trung ương của Nhật, vừa công bố kết quả điều tra Tankan về niềm tin kinh doanh. Kết quả điều tra này cho thấy lần đầu tiên trong vòng 6 quý qua niềm tin của các công ty chế tạo lớn của Nhật Bản đã được cải thiện.

Cứ 3 tháng một lần, Ngân hàng Nhật Bản tiến hành điều tra với hơn 10.000 công ty trên cả nước để biết được các công ty này nghĩ gì về tình hình kinh doanh.

Trong cuộc điều tra mới nhất về quý IV này, ngân hàng cho biết niềm tin kinh doanh của các công ty chế tạo lớn hiện là dương 10 điểm, tăng 4 điểm so với cuộc điều tra lần trước. Niềm tin kinh doanh của các công ty lớn ngoài ngành chế tạo là dương 18 điểm, tức không thay đổi gì.

Các nhà kinh tế của Ngân hàng Nhật Bản cho biết chỉ số niềm tinh kinh doanh dương như vậy dường như là do ảnh hưởng của mức tăng trưởng kinh tế vững chắc tại Mỹ.

Chỉ số của Tankan là hiệu số giữa phần trăm của các công ty cho rằng tình hình kinh doanh là tốt trừ đi phần trăm của những công ty cho rằng tình hình kinh doanh kém. Hiệu số dương có nghĩa rằng số các công ty lạc quan về tình hình kinh doanh nhiều hơn.

Theo NHK