Thông điệp hòa bình của thủ tướng Abe Shinzo

Thứ Tư, 29/07/2015 09:42 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phát biểu tại buổi họp của một ủy ban Quốc hội hôm nay rằng ông sẽ gửi đi một thông điệp bày tỏ quyết tâm của Nhật Bản là cống hiến cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới, dựa trên sự hối hận sâu sắc đối với cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ Hai.

Thủ tướng Abe nói rằng kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản đã theo đuổi con đường trở thành một đất nước hòa bình với quyết tâm không bao giờ mang lại những mất mát của chiến tranh.

Ông nói Nhật Bản trở thành một đất nước tự do và dân chủ và tôn trọng quyền cơ bản của con người và thượng tôn pháp luật. Ông nói Nhật Bản phải cống hiến cho việc gìn giữ hòa bình cho chính đất nước mình và cho khu vực dựa trên sự sự hối hận sâu sắc mà Nhật Bản đã cảm nhận được 70 năm trước.

Theo NHK