Tin tức
Chúc mừng các cựu học viên KYS thi đậu kỳ thi Năng lực Nhật ngữ tháng 07/2014

Thứ Ba, 25/11/2014 14:16 (GMT+7)

Tháng 07 năm 2014
STT HỌ VÀ TÊN NƠI Ở CẤP ĐỘ
1 NGUYEN THI HA Hyogo N1
2 HO THI THIEN THU Hiroshima N1
3 HUYNH THI THANH PHUONG Nemuro N2
4 NGUYEN THI NGOC TRUC Tochigi N2
5 PHAN THI KIM HUONG Osaka N2
6 NGUYEN QUANG PHONG Hiroshima N2
7 TRAN THI HONG NGA Tochigi N2
8 HO THI TRUC LY Tochigi N2
9 CAO THI HOANG TRINH Tochigi N2
10 NGUYEN THI NGA Tochigi N2
11 LE QUY DON Shizuoka N2
12 NGUYEN NGOC GIAU Shizuoka N2
13 TRAN MINH HOANG Shizuoka N2
14 NGUYEN VAN TUAN Shizuoka N2
15 NGUYEN THI THU UYEN Hyogo N2
16 NGUYỄN THU DUNG Hiroshima N2
17 NGUYỄN THỊ BÉ PHƯƠNG Hiroshima N2
18 LE THI MY Tochigi N3
19 KHUC CHI HON Tochigi N3
20 PHAN HOANG MONG VY Nemuro N3
21 TRA THI KIM NGAN Nemuro N3
22 QUACH THI THANH PHUONG Hiroshima N3
23 TANG SINH DIN Osaka N3
24 VU TRAN THUY HANH Osaka N3
25 NGUYEN THI TRUC LY Aichi N3
26 NGUYEN THI BE THU Aichi N3
27 HOANG THI TU TRINH Aichi N3
28 DUONG VAN HON Aichi N3
29 TRAN VAN DUNG Niigata N3
30 VU VAN TRUONG Niigata N3
31 NGUYEN LE PHUONG DUNG Tochigi N3
32 VU THI KIM CUC Tochigi N3
33 CHUNG THI KIM LUU Tochigi N3
34 HOANG THI THU HUYEN Tochigi N3
35 DANG THE TRUNG Shizuoka N3
36 TRAN HOANG HIEP Shizuoka N3
37 VU DUC TOAN Shizuoka N3
38 LUU DUY NAM Shizuoka N3
39 NGUYEN VAN TRUONG Shizuoka N3
40 PHAM THI NHUNG Hyogo N3
41 NGUYEN THI CHUNG Hyogo N3
42 PHẠM THỊ THƠM Hyogo N3
43 ĐẶNG THỊ THU THẢO Hiroshima N3
44 ĐẶNG THANH VÂN Hiroshima N3
45 NGUYỄN THỊ THANH KIỀU Hiroshima N3
46 NGÔ THỊ THÚY AN Hiroshima N3
47 NGUYỄN NGỌC KIỀU Hiroshima N3
48 DANG VIET CUONG Tochigi N3
49 PHAM HONG THANH Tokyo N3
50 DIEP THI DIEM KIEU Tottori N3
51 TRAN THI PHI YEN Nemuro N3
52 TRINH THI DIEU HIEN Hiroshima N3
53 THONG KHAC KHIN Kanagawa N3
54 TRAN THI AN DUY Hiroshima N3
55 VU THI HONG HANH Hiroshima N4
56 DUONG KE Shizuoka N4
57 NGUYEN THE SANG Shizuoka N4
58 NGUYEN THI THUY OANH Hyogo N4
59 TRAN THI YEN NHI Hyogo N4
60 PHẠM THỊ HỒNG NGÂN Hiroshima N4
61 NGUYỄN THỊ NGHĨA Hiroshima N4
62 TRỊNH KIM ANH Hiroshima N4
63 NGUYEN VAN QUOC Hiroshima N4
64 LE BAO QUOC Aichi N4
65 NGUYEN MINH TOAN Hiroshima N4
66 NGUYEN THANH LUAN Kyushu N4
67 NGUYEN HOANG THANH Hyogo N4
68 NGUYEN VAN CHIEN Hiroshima N4
69 HUYNH VAN BON Hiroshima N4