Tin tức
Lãnh đạo Cục QLLĐNN thăm Esuhai – Kaizen Yoshida School

Thứ Hai, 12/10/2009 10:49 (GMT+7)

ESO - Sáng ngày 09/10/2009 công ty Esuhai và Kaizen Yoshida School đã vinh dự tiếp đón ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục QLLĐNN, Ông Lê Văn Thanh - Tham tán Cục QLLĐNN tại Nhật Bản cùng đoàn cán bộ Cục QLLĐNN đến thăm và làm việc.

Trong phần tìm hiểu về mô hình tổ chức hoạt động, Cục trưởng đánh giá cao triết lý “tính nhân bản trên nền tảng chữ tâm” của Công ty Esuhai trong hoạt động đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc tại Nhật Bản - Hoạt động của Esuhai là hoạt động liên quan đến con người do vậy mọi hoạt động, định hướng phải bắt đầu từ chữ “Tâm”.

Cục trưởng cũng đánh giá rất tốt về Quy trình phái cử của công ty Esuhai, trong đó đáng ghi nhận ở: Quy trình tuyển chọn ứng viên; Chương trình hỗ trợ người lao động trong thời gian làm việc tại Nhật Bản và đặc biệt là Chương trình hỗ trợ chọn công việc phù hợp sau khi trở về việc Nam.

  Lãnh đạo Esuhai - Kaizen Yoshida School báo cáo Lãnh đạo cục QLLĐNN về mô hình tổ chức hoạt động

Trong buổi làm việc riêng với Kaizen Yoshida School về công tác đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động và chuyên gia đi làm việc tại Nhật Bản, khi nghe Ban giám hiệu báo cáo chương trình và nội dung giảng dạy của nhà trường, Cục trưởng có ấn tượng rất tốt về học phần Oden “Kỹ năng & Ý thức phát triển bản thân” và Bộ giáo trình tiếng Nhật dành cho kỹ sư do Kaizen Yoshida School chủ biên.

Sau khi dự giờ các lớp Tu nghiệp sinh và Kỹ sư, trực tiếp cảm nhận ý thức tác phong, tinh thần và thái độ học tập của các bạn học viên, Cục trưởng rất yên tâm về công tác đào tạo, đồng thời hiểu được tại sao công ty Esuhai & Kaizen Yoshida Shool đã đạt được kết quả tốt về công tác đưa người lao động và chuyên gia đi Nhật Bản trong thời gian qua.

        Lãnh đạo cục QLLĐNN thăm các bạn học viên Kazen Yoshida School

        Kết thúc chuyến thăm và làm việc, vinh dự đón nhận lời khen tặng của Cục trưởng Cục QLLĐNN Nguyễn Ngọc Quỳnh: “Tôi đánh giá rất cao quy trình hoạt động của Esuhai - Kazen Yoshida School. Mong rằng trong tương lai mô hình hoạt động Esuhai - Kaizen Yoshida School sẽ ngày càng hoàn thiện và đạt nhiều thành tích  hơn nữa trong công tác đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, góp phần giải quyết và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, phục vụ cho chiến lược Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước hướng tới năm 2010”, tập thể nhân sự Esuhai -  Kazen Yoshida School phấn khởi quyết tâm thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo đúng như tinh thần sứ mệnh và tầm nhìn mà Esuhai - Kazen Yoshida School đã hoạch định.


Cục Trưởng Nguyễn Ngọc Quỳnh và đoàn cán bộ Cục QLLĐNN chụp hình lưu niệm với tập thể nhân viên, giáo viên Esuhai - Kaizen Yoshida School