Sau hơn một tháng kể từ ngày chính thức khai trương chi nhánh mới tại Vĩnh Long vào cuối tháng 5/2016, Esuhai khẩn trương triển khai thông tin về những cơ hội làm việc, tích lũy tài chính, trải nghiệm và học tập tại Nhật Bản cho các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các khu vực lân cận mà công ty đang đào tạo, giới thiệu và phái cử.

xem chi tiết