Sau thời gian nghiên cứu cùng các cuộc gặp gỡ, họp bàn đã diễn ra giữa hai bên từ đầu năm 2017 đến nay, sau kết quả tích cực bước đầu của những hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện trong tháng 3/2017 mà cụ thể là sự kiện khai giảng 02 lớp tiếng Nhật định hướng làm việc tại Nhật Bản với sự tham gia của 53 sinh viên trường… Ngày 12/5/2017, công ty Esuhai và trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội đã quyết định đánh dấu bước tiến mới trong công tác phối hợp bằng lễ ký kết chương trình “Hợp tác liên kết đào tạo Tiếng Nhật, kỹ năng làm việc và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản” giai đoạn một trong thời gian 5 năm (2017 – 2021).

xem chi tiết