Vào cuối tháng 10/2016, công ty Esuhai và trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thực hiện chương trình hợp tác đào tạo tiếng Nhật và tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo đó, nhà trường đã ký kết cùng công ty Esuhai tổ chức 03 chương trình liên kết đào tạo trực tiếp tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long gồm: Chương trình đào tạo tiếng Nhật dùng trong công việc theo nhu cầu dành cho sinh viên trường và thanh niên địa phương; Chương trình đào tạo tiếng Nhật thay thế ngoại ngữ bắt buộc khi ra trường và đào tạo tiếng Nhật theo chương trình liên kết đào tạo, tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản.

xem chi tiết