QUY TRÌNH GIỚI THIỆU KỸ SƯ CÔNG NGHỆ ƯU TÚ VIỆT NAM

CHIÊU MỘ
TUYỂN CHỌN
ĐÀO TẠO
PHỎNG VẤN
TUYỂN DỤNG
NHẬN VIỆC
ĐI LÀM
TẠI NHẬT

Tổ chức hội thảo chiêu mộ kỹ sư
Tổ chức thi, phỏng vấn để tuyển chọn

Tuyển chọn những nhân tài có các tố chất phù hợp với công việc tại Nhật.
Dựa trên các tiêu chí về ý thức, ý chí, học lực, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe,...

Kỹ sư mới tốt nghiệp
Kỹ sư đã có kinh nghiệm

Đào tạo năng lực cần thiết như tiếng Nhật, tư duy kinh doanh, tác phong trong công việc, ý thức sự nghiệp để các kỹ sư Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt và có thể cống hiến lâu dài trong công ty Nhật.

Nhà tuyển dụng phỏng vấn
Quyết định tuyển dụng | Ký hợp đồng | Xin visa

Công ty tuyển dụng phỏng vấn, tuyển chọn kỹ sư theo các tiêu chuẩn được đặt ra. Khi có quyết định tuyển dụng sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động và xin visa (visa kỹ sư).

Trực tiếp tuyển dụng
Phái cử nhân viên > Trực tiếp tuyển dụng

Kỹ sư Việt Nam khi sang Nhật sẽ đến công ty nhận việc và bắt đầu đi làm. Có thể ký hợp đồng tuyển dụng trực tiếp thành nhân viên chính thức hoặc hợp đồng tuyển dụng thành nhân viên phái cử.