Chương trình sẽ tiến hành theo quy trình như sau:

  • Giới thiệu chi tiết chương trình
  • Phỏng vấn tuyển chọn tham gia
  • Đào tạo tiếng Nhật, các kỹ năng , cách phát triển nghề nghiệp
  • Giới thiệu các công ty phù hợp với nguyện vọng chuyên môn của kỹ sư
  • Sang Nhật Bản làm việc, tích luỹ kinh nghiệm
  • Phát triển nghề nghiệp tại Nhật
  • Trở về Việt Nam phát triểntheo định hướng của kỹ sư