Tư vấn
Đăng ký
Tìm ra ứng viên
thích hợp từ cơ sở
dữ liệu, đăng thông báo
tuyển dụng mới
Sơ tuyển tại S2
--
Hội thảo,
giáo dục định hướng
cho ứng viên
Công ty tuyển chọn lại
vòng 2
Xét tuyển lần cuối
Quyết định tuyển dụng
Bắt đầu làm việc
Nắm bắt yêu cầu - Chọn đúng nhân tài
Tiêu chuẩn nhân sự công ty tìm kiếm

Vai trò công ty kỳ vọng ở nhân viên

Nhân viên công ty muốn tuyển

Mục tiêu muốn nhân viên hướng đến trong tương lai

Thông tin về công ty tuyển dụng

Triết lý kinh doanh

Ý nghĩa công việc

Đặc trưng công việc

Đào tạo định hướng cho các ứng viên Việc làm trong nước của Esuhai
Công ty Nhật là những công ty thế nào?

Văn hóa đào tạo nhân tài “Công ty thành bại là ở nhân viên”

Lương khởi điểm không cao, lương tăng theo năng lực

Nhân viên được công ty tin tưởng

Người trung thực, trung thành, thành tâm muốn học hỏi

Sự khác nhau trong quan hệ tuyển dụng giữa Nhật với các công ty nước ngoài khác

Các nước khác: Công ty tuyển dụng khả năng làm việc
Ở công ty Nhật: Công ty tuyển dụng con người

Chi phí nhân sự ở công ty Nhật cố định, không biến động
Công ty đầu tư bằng cách đào tạo nhân viên, từ đó nhân viên có niềm tin với công ty,...

Định hướng tư duy nghề nghiệp

Khuynh hướng phát triển sự nghiệp theo độ tuổi và những việc cần làm trong từng độ tuổi đó

Đối với người Việt Nam thì cách làm việc cho đến năm 35 tuổi sẽ quyết định thành công trong sự nghiệp của nửa sau cuộc đời

Nếu có định hướng theo suốt một ngành nghề của một công ty nào đó thì chắc chắn sẽ thành công lâu dài do có kiến thức chuyên sâu

Hậu quả của nhảy việc: không có lợi thế về sự xuyên suốt trong kinh nghiệm & kiến thức

Vòng 1: Sơ tuyển tại Esuhai
Xét tuyển hồ sơ
Phân tích thông tin cơ bản (thuộc tính) của ứng viên
Quá trình học tập Giới tính Chuyên môn
Quá trình làm việc Địa chỉ Nơi sinh
Cấp bậc trong công ty Bằng cấp Thành phần gia đình
Kiểm tra năng lực theo yêu cầu
Kiểm tra tiếng Nhật Kiểm tra IQ
Kiểm tra tiếng Anh Trắc nghiệm tính cách
Kiểm tra khả năng tính toán
Phỏng vấn lần 1
Phân tích tư duy (đặc trưng tính cách) của ứng viên
Khả năng tư duy

Có suy nghĩ một cách logic và khả năng tư duy sau khi sắp xếp sự việc không?

Tính lý luận
Tư duy tự lập

Có giao tiếp tốt, tạo dựng quan hệ tốt với mọi người không?
Có là người có thể tin tưởng ?

Thành thật
Khả năng tiếp thu
Tính xã hội Tính hợp tác
Độ tin cậy
Khả năng lắng nghe

Có khiêm tốn nhìn nhận những điểm cần cải thiện, cần học hỏi không? Có đủ mạnh mẽ để thực hiện những điều đó không?

Động cơ Sự nghiệp
Ý thức
Tư duy phụ thuộc lẫn nhau

Có mục tiêu hay động cơ mạnh mẽ để luôn duy trì đam mê trong công việc không?

Vòng 2: Công ty tuyển dụng chọn ứng viên
Phỏng vấn lần 2
Qua nhận xét, đánh giá của công ty tuyển dụng đối với ứng viên

Tư vấn phương pháp phát huy khả năng của ứng viên
Tư vấn cho ứng viên về công việc & sự nghiệp
Chọn lọc ứng viên phù hợp yêu cầu tuyển dụng
Chọn lọc lần cuối, giới thiệu nhân sự
Quyết định tuyển dụng - Bắt đầu làm việc