Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin.

Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tình huống, động cơ làm việc, kinh nghiệm sống và quan trọng là có phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp tuyển dụng hay không,...cho đến khi tuyển chọn được người phù hợp nhất.

Tìm kiếm và chọn ra ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng từ nguồn dữ liệu phong phú
Tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng từ khách hàng và tư vấn ứng viên
Thường xuyên tổ chức hội thảo, bài giảng để giúp nhân tài Việt Nam hiểu & thích ứng với cách nghĩ trong công ty Nhật
Liên lạc thường xuyên, theo sát tình hình công ty tuyển dụng & ứng viên

www.vieclamjapan.com