Vui học Nhật Ngữ
Chủ đề: Nghề nghiệp
13/04/2017 10:12 (GMT+7)
Có rất nhiều nghề nghiệp sẽ được giới thiệu trong chủ đề lần này.
Các quán ngữ liên quan đến các bộ phận trên cơ thể
12/11/2015 15:06 (GMT+7)
体の一部を用いた慣用句 (からだのいちぶをもちいたかんようく) Các quán ngữ liên quan đến các bộ phận cơ thể.
Học tiếng Nhật: Tủ quần áo của một cô gái
14/07/2015 09:46 (GMT+7)
Cùng học tiếng Nhật về những món đồ thời trang cơ bản mà một cô gái nên có trong tủ quần áo của mình nhé!