Vui học Nhật Ngữ
Thành ngữ bốn chữ trong tiếng Nhật [P.2]
12/04/2018 15:16 (GMT+7)
Thành ngữ bốn chữ là những thành ngữ được tạo thành từ bốn từ Hán tự biểu hiện sự vật sự việc và tôn chỉ. Với những thành ngữ như thế này cũng có những thành ngữ giống thành ngữ tiếng Việt cũng có cái không giống thành ngữ tiếng Việt.
Thành ngữ bốn chữ trong tiếng Nhật [P.1]
28/03/2018 13:21 (GMT+7)
Thành ngữ bốn chữ là những thành ngữ được tạo thành từ bốn từ Hán tự biểu hiện sự vật sự việc và tôn chỉ. Với những thành ngữ như thế này cũng có những thành ngữ giống thành ngữ tiếng Việt cũng có cái không giống thành ngữ tiếng Việt.
Chủ đề: Cảm xúc
09/10/2017 13:09 (GMT+7)
Các bộ phận trên cơ thể [P.1]
22/09/2017 08:57 (GMT+7)
Các công việc liên quan Cơ khí
28/08/2017 11:11 (GMT+7)
Chủ đề: Các con vật [P.2]
14/08/2017 09:25 (GMT+7)